АЗМАР ИМОТИ предлага пълен набор от услуги и консултации в сферата на недвижимите имоти

  1. Посредничество при покупко-продажба, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти
  2. Правно и техническо обслужване на сделки с недвижими имоти
  3. Ипотечни кредити за покупка на имоти от водещи банки-партньори
  4. Експертни оценки и консултации за пазарна стойност на недвижими имоти
  5. Консултации в областта на данъчното законодателство при сделки с недвижими имоти
  6. Маркетингови проучвания при сделки с недвижими имоти
  7. Инвестиционни анализи и пазарни проучвания
  8. Устройствени процедури при закупуване на земя
  9. Управление на недвижими имоти
  10. Професионално фотографско заснемане на имоти и заснемане на видеоклип с презентация