Имотният регистър с нови онлайн услуги

Агенция по вписванията обяви, че пуска шест нови електронни услуги през единния портал https://portal.registryagency.bg, където потребителите на Имотния регистър ще могат да получават документи по електронен път, но с електронен подпис.

За да заявите онлайн услугата ви е нужна регистрация в портала, електронен подпис (КЕП), попълнена форма в сайта, в зависимост от исканата услуга и платена такса през системата на еPay.

Новите услуги: издаване на заверен препис от вписан акт, както и на незаверен препис от вписан акт; издаване на удостоверение за лице, удостоверение за имот, удостоверение за лице за определен период и издаване на удостоверение за имот за определен период.

Незавереният препис потребителите могат да видят онлайн, в меню “Моите заявления” в единния портал на агенцията. Завереният препис може да се заяви електронно, но се получава само на място в службата по вписвания по местонахождение на имота. В портала може да се направи и справка дали исканият документ е готов за получаване.

Заявленията за издаване на удостоверения за лице и имот, както и за определен период също ще може да се подават изцяло електронно, а потребителите ще посочват как искат да получат готовото удостоверение - електронно в портала или на място в служба по вписвания.