АЗМАР ИМОТИ е създадена през 2013 година. Повече от 7години тя присъства на пазара на недвижими имоти и вече е утвърдено име сред лидерите в бранша. Основната дейност на фирмата е посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти и уреждане на наемни отношения.

НИЕ ГРАДИМ СВОЯ АВТОРИТЕТ НА ОСНОВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА, КОРЕКТНИЯ ПОДХОД И ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С КЛИЕНТА. ДЕТАЙЛНО ПОЗНАВАЙКИ ПАЗАРА, НАЛАГАМЕ СВОИТЕ ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНО И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ. СТАБИЛНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ФИРМАТА СРЕД СИЛНАТА КОНКУРЕНЦИЯ В БРАНША СЕ ДЪЛЖАТ НА ДОБРАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, СПАЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА, ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. НИЕ НЕ БРОИМЕ НАШИТЕ КЛИЕНТИ-НИЕ БРОИМ НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ.

През годините на усилен труд успяхме да натрупаме завиден опит, с цел да гарантираме на нашите клиенти експедитивност и професионализъм. Нашата мисия е да гарантираме най-добрата цена на клиента, затова заедно с вас ще планираме действията си.

Нашият екип се състои от опитни, амбициозни и отлично обучени млади кадри, които ще отговорят на изисквания, и от най-високо ниво. Стараем се да доказваме ежедневно своя професионализъм. Ще Ви предоставим пълен пакет от консултантски услуги в сферата на недвижимите имоти. Ние сме се утвърдили като посредници в сделките със закупуване, продаване, отдаване или наемане на жилища, търговски обекти, парцели или земеделска земя на територията на Р. България.

НАШИЯТ ДЕВИЗ   :             Доволните клиенти се връщат и водят нови !